แพ็คเกจ @Cafe Plus

วันที่ : จำนวนผู้อ่าน : 4131
@Cafe' คืออะไร

ระบบสมาชิกที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านเกมออนไลน์ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ต่อยอดโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ธุรกิจ โดยมีประเภทของสมาชิกให้เลือก 2 แบบ คือ @Cafe Plus และ @Cafe Lite

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก @Cafe'

เพื่อให้ร้านเกมออนไลน์ของสมาชิก @Cafe' มีศักยภาพในการแข่งขัน ในธุรกิจเกมออนไลน์ สร้างผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน เอเชียซอฟท์จึงเล็งเห็นว่า คุณสมบัติของร้านเกมออนไลน์ของสมาชิก @Cafe' ที่เหมาะสมควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. ควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในร้านที่เหมาะสม เช่น ร้านต้องมีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ทางเข้าออกร้านที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย และดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเข้าใช้บริการในร้านเกมออนไลน์

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีคุณสมบัติ (Specification) ที่เหมาะสมสำหรับให้บริการเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์

3. มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความราบรื่นในการเล่นเกม

4. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเกมของเอเชียซอฟท์ในร้านเกมออนไลน์เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

Asiasoft
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก @Cafe'

เอเชียซอฟท์ขอมอบบริการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ประกอบการร้านเกมออนไลน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้

 • ระบบ IP Bonus เป็นระบบที่ช่วยจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการภายในร้านมากขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น รับไอเทมพิเศษ , เพิ่มค่าประสบการณ์ (EXP) เป็นต้น โดยสมาชิกจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในร้านได้ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก คลิกดูข้อมูล
   
 • ระบบ Auto Game Update System เป็นระบบจัดการร้านเกมออนไลน์แห่งอนาคต ที่ช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการร้าน ลดเวลา และขั้นตอนอันยุ่งยากในการติดตั้งเกมใหม่ หรืออัพเดท Patch ใหม่อยู่เป็นประจำ
   
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย เช่น ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ, สื่อตกแต่งร้าน, สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือ การแข่งขัน (Tournament) , การประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อออนไลน์ , ซื้อลิขสิทธิ์ Warcraft III ในราคาพิเศษ , ไอเทมฟรีประจำเดือน และรับสิทธิ์ซื้อบริการเสริมเพิ่มได้ตามใจต้องการ
   

โดยสมาชิก @cafe จะได้รับสติ๊กเกอร์ @Cafe Authorized Online Game Center รับรองการเป็นสมาชิก เพื่อติดไว้หน้าร้านในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้าของร้านเกมออนไลน์ได้ทราบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัตราค่าสมาชิก

อัตราค่าสมาชิกรายปีของ @Cafe Plus Package  มี 2 แพ็คเก็จให้เลือก รับสิทธิประโยชน์มูลค่ากว่า 20,000 บาท

หมายเหตุ:

 • ลูกค้าสามารถซื้อ IP Bonus เพิ่มเติมทุกๆ 10 เครื่อง ได้ใน ราคา 2,000 บาทต่อปี
 • ลูกค้าสามารถซื้อ IP Bonus เส้นที่ 2 เพิ่มเติมได้ในราคา 2,000 บาทต่อปี
 • ลูกค้า@Cafe Plus Package A และ B ต่ออายุปีถัดไปได้ในราคา 5,000 บาท
 • ลูกค้าเดิมที่ขาดต่ออายุสมาชิก รับโปรโมชั่น Welcome Back สำหรับสมัคร @Cafe Plus ในราคาเพียง 5,000 บาท ( รับสิทธิประโยชน์เหมือน @Cafe Plus Package B ) » สำหรับสมาชิก @Cafe Package เดิม ได้แก่ Standard, Silver, Gold, Platinum สามารถเลือกต่ออายุเป็น @CafePlus Package ได้ในราคาเพียง 5,000 บาท หรือต่ออายุตามแพ็จเก็จเดิมได้ตามราคาดังนี้


อัตราค่าสมาชิกต่ออายุ @ Café Package เดิม
สิทธิประโยชน์ลูกค้าต่ออายุ @ Café Package เดิมหมายเหตุ:

 • ลูกค้าที่ต่ออายุก่อนวันหมดอายุทุกแพ็คเก็จจะได้รับส่วนลด 1,000 บาท
 • ลูกค้าที่ต่ออายุหลังจากวันหมดอายุ แต่ไม่เกิน 1 ปี ทุกแพ็คเก็จได้รับส่วนลด 500 บาท
 • ลูกค้าที่ต้องการอัพแพ็คเก็จระหว่างปี สามารถจ่ายตามสัดส่วนเฉลี่ยรายเดือนของ ราคาแพ็คเก็จใหม่ ตามระยะเวลาที่เหลือของอายุสมาชิก โดยระยะเวลาของวันหมดอายุสมาชิกยังคงเหมือนสัญญาเดิม
 • ลูกค้าสามารถเลือกต่ออายุสมาชิกได้ในรูปแบบเดิม หรือรูปแบบใหม่ @Cafe Plus ได้ในราคาเพียง 5,000 บาท

 

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acafe.in.th

 

วิธีการสมัครสมาชิก @Cafe'

ผู้ประกอบการร้านเกมออนไลน์ที่ต้องการสมัครสมาชิก @Cafe' สามารถ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.acafe.in.th 

 


เมื่อท่านได้รับแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วกรุณากรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบและเอกสารโอนเงินส่งกลับมาที่
 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28

ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หรือช่องทางโทรสาร 02-717-4250 หรืออีเมล์ sale@asiasoft.co.th
 

วิธีการชำระค่าสมาชิก

ลูกค้าสามารถชำระค่าสมาชิกได้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ดังนี้


ชื่อบัญชี บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 028-2-69722-5

หรือที่

ชื่อบัญชี บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38230-9
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก @Cafe' สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Live Chat, Call Center 02-725-000 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น. โทรสาร 02-717-4250

 

Asiasoft