Premium IP Bonus CABAL เพิ่มสูงสุด 30% เฉพาะที่ร้านสมาชิก @Cafe เท่านั้น

News Date : Views : 414


CABAL : Event สุดมันส์!! ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(Premium IP Bonus เพิ่มสูงสุด 30%)

 ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (เวลา 23.59 น.)
ปรับคุณสมับติ ของไอพีโบนัสพิเศษ ถึง 31 เดือนพฤษภาคม 2560 !! ถึง 30% มีดังต่อไปนี้

 Exp   30.00%
 Skill exp   30.00%
 Drop Rate   30.00%
 WEXP  30.00%
 Pet EXP   30.00%
 Alz Bomb Rate  400.00%
 Bonus AXP   30.00%
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Advertising