แจ้งข้อมูลโปรแกรม @updater ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากอัพเดทเป็น version 6.5

News Date : Views : 351
   

 
แจ้งข้อมูลโปรแกรม @updater ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากอัพเดทเป็น version 6.5 

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบแบบ Diskless Linux (Svia) เดิม ที่ได้รับผมกระทบจาก version 6.5
 
    1. Diskless (Svia) ระบบปัจจุบันไม่รองรับ Diskless Windows แล้ว ระบบจะรองรับรูปแบบ Diskless Linux เท่านั้น 
    - ทางผู้พัฒนาได้นำในส่วนฟังค์ชั่นดังกล่าวออกเพื่อความสเถียรของระบบ
 
    2. Diskless (Svia) ระบบปัจจุบันไม่สามารถ Save ข้อมูล Data Game จากเครื่อง Client ได้ 
     - ทางผู้พัฒนาได้ปรับในส่วนฟังชั่นดังกล่าวเพื่อความสเถียรของระบบ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับตัว Image Game ได้ แนะนำให้ดำเนินการติดตั้งเกมหรือโปรแกรมที่ Data game ในเครื่อง Server เท่านั้น
 
    3. Upload image windows สำหรับเครื่อง client ยังไม่ support windows 8 , 8.1 , 10
      -  มีการแจ้งทางผู้พัฒนาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
 
 
    สำหรับลูกค้าร้านที่ใช้ระบบแบบ harddisk system ที่ได้รับผลกระทบจาก version 6.5
 
    1. ฟังชั่นแชร์ไดร์ฟ ถูกนำออกไปจะไม่สามารถใช้ได้ใน version 6.5
   -  ทางผู้พัฒนาได้นำในส่วนฟังค์ชั่นดังกล่าวออกเพื่อความสเถียรของระบบ
 
    2. ฟังค์ชั่น restore พบปัญหากับการใช้งาน system windows ที่เป็น 64bit เช่น windows 10 64bit , windows 8.1 32bit , windows 8.1 64bit , windows 7 64bit
   -  ทางผู้พัฒนาได้แจ้งว่าฟังค์ชั่นนี้ยังไม่ถูกพัฒนาให้รองรับ Windows system 64bit ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 
 
    สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบแบบ Diskless Linux (Svia) เดิม, ร้านที่ใช้ระบบ harddisk system, รวมไปถึงร้านที่ เป็นระบบ Diskless third party ที่ได้รับผมกระทบจาก version 6.5
 
    1. Service restart บ่อยทำให้ตัวโปรแกรมปิดตัวเองอัตโนมัติ ในบางครั้ง
   -  ทางผู้พัฒนาได้แจ้งว่ามีการเพิ่มตัว Monitor การทำงานของระบบ หากโปรแกรมเกิดความไม่สเถียรหรือ Internet มีปัญหา ตัวโปรแกรมจะทำการ re-service เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สเถียรของตัวโปรแกรม
    ซึ่งหลังจาก Service มีการ start ทั้งหมด ระบบก็จะกลับมาทำงานอีกครั้ง
 
    2. ภาษาบางเมนูเป็นภาษาจีน
   - 
 มีการแจ้งทางผู้พัฒนาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ


 
สอบถามปัญหาการใช้งาน ได้ที่อีเมล์ aupdater@support.asiasoft.co.th  หรือที่  www.facebook.com/aupdaterทีมงานเอ-อัพ-เดท-เตอร์
23 มีนาคม 2560

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Advertising