ตารางปิดปรับปรุงระบบ (Maintenance Service)

News Date : Views : 1869
ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 – 13.00 น.
ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 13.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 11.00 - 15.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 07.00 - 12.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี 
(สัปดาห์ เว้น สัปดาห์)
เวลา 08.00 - 14.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 14.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Advertising